Nasze projekty

Podopieczni mogą wykorzystać swój potencjał w prowadzonych przez pracowników Schroniska projektach stałych. Mają one na celu integrowanie uczestników, wszystkie projekty są kontynuacją z lat ubiegłych.

Zajęcia te z jednej strony mają zmniejszać poczucie wyizolowania, dać możliwość nabywania zdolności do porozumienia się z innymi ludźmi, wzmacniać poczucie własnej wartości, podnosić poziom uspołecznienia uczestników, mają być motorem do poszerzania doznań estetycznych i pobudzać umysł do ciągłego szukania odniesień, interpretacji. Z drugiej strony mają służyć jako rozrywka dająca odetchnąć od codzienności i problemów wprawiając umysł i ciało w stan relaksu. Zaplanowane będą wyjścia podopiecznych do kina, teatrów, muzeów, wycieczki tematyczne, spacery nad morzem i do parków, korzystanie z atrakcji kręgielni, placów zabaw, trampolin, odkrywanie nowych doznań kulinarnych w kawiarni, naleśnikarni i w innych interesujących miejscach .

Propozycja dla osób lubiących przyrodę, rośliny i ich uprawę. Zielone miejsca w placówce dzięki dotychczasowemu zaangażowaniu podopiecznych w te prace nabrały nowego kształtu, dotychczas nasadzone rośliny, krzewy i kwiaty będą od wiosny pielęgnowane, po raz kolejny założony zostanie warzywnik. Zajęcia w ogrodzie to propozycja dla wszystkich podopiecznych także dla najmłodszych. Realizacja zadań ogrodniczych umożliwia zdobycie przez uczestników umiejętności współdziałania w zespole, podziału pracy, planowania i ekonomicznego gospodarowania. W czasie pracy w ogrodzie podopieczni ciągle poszerzają swoją wiedzę, odkrywają nowe zjawiska i związki między roślinami, zwierzętami i człowiekiem. Projekt uczy systematyczności, sumienności i odpowiedzialności, pozwoli stworzyć atmosferę pogody, radości, wdraża do współpracy w zespole.

Zamierzeniem projektu jest udoskonalanie warsztatu kucharskiego. Nasze podopieczne będą miały za zadanie nauczyć się przyrządzania różnego rodzaju potraw, dań, przekąsek, a nawet ciast i deserów; udział w przygotowywaniu śniadań, obiadów, i kolacji dla wszystkich mieszkańców placówki. Projekt zapewni zdobycie podstawowej wiedzy z zakresu pracy w kuchni, umiejętności samodzielnego egzystowania, motywuje do zmiany stylu życia, pozwala odkryć uzdolnienia, poszerza zainteresowania.

Warsztat ma rozwijać umiejętności wykonywania drobnych prac naprawczych i remontowych, ma kształtować odpowiedzialność za powierzone zadania. Wykonywanie drobnych prac przysłuży się do nabywania pewności siebie i samodzielności mieszkańców placówki. Udział w treningu ma zwiększyć wiarę we własną wartość i przydatność społeczną,  umożliwi przygotowanie uczestników do aktywnego włączenia się w życie społeczne oraz podjęcia pracy zawodowej odpowiadającej ich możliwościom intelektualnych oraz predyspozycjom (prace typu: tworzenie ramek, skrzynek na kwiaty, karmników; wbijanie gwoździ, wkręcanie śrub; malowanie odświeżanie pomieszczeń w placówce; wykonywanie drobnych napraw w placówce, nauka korzystania z prostych narzędzi technicznych, itp.)

Projekt realizowany po raz kolejny w placówce we współpracy z Młodzieżowym Centrum Kariery  OHP w Gdyni. Ma na celu poprawę startu zawodowego młodzieży i osób bezrobotnych poprzez podejmowanie i wspieranie wspólnych działań służących przeciwdziałaniu marginalizacji, wykluczeniu społecznemu młodzieży i osób bezrobotnych oraz przygotowanie ich do aktywnego poruszania się po lokalnym rynku pracy. Działania te obejmować będą min.: wspieranie rozwoju usług informacji zawodowej, poradnictwo zawodowe oraz pracy dla podopiecznych Schroniska, wspólną realizację projektów oraz innych przedsięwzięć na lokalnym rynku pracy inicjowanych w celu aktywizacji zawodowej, pomoc podopiecznym placówki w znalezieniu zatrudnienia, udzielanie wsparcia w zakresie podnoszenia kwalifikacji zawodowych. Spotkania odbywać się będą cyklicznie w formie zajęć grupowych do końca 2016 roku.

W ramach Pogotowia Pomocy Postpenitencjarnej oferujemy nieodpłatną pomoc w postaci żywności i innych artykułów osobom opuszczającym zakłady karne oraz rodzinom osób osadzonych. Punkt wydawania jest czynny w każdy czwartek w godzinach 10.00-14.00.

Projekt realizowany dla dzieci przebywających w Schronisku w formie cyklicznych spotkań prowadzonych przez piłkarkę ręczną z klubu Vistal Gdynia Panią Małgorzatę Gapską. Podczas zajęć grupa wykonuje ćwiczenia, gry i zabawy ruchowe, które mają na celu wspomaganie w kształtowaniu cech motorycznych. Zajęcia mają wyrabiać ogólną sprawność ruchową, wdrażać do rywalizacji zespołowej i umiejętności współpracy w grupie, umożliwiać poznanie różnych ćwiczeń i gier a także pozwalać na radosne, beztroskie spędzanie czasu w atmosferze wspólnych działań.

Działania realizowane we współpracy z Funkcjonariuszkami Straży Miejskiej: Iwoną Pol i Katarzyną Domagała z Zespołu Koordynacyjnego ds. Programów Profilaktycznych i Edukacyjnych Straży Miejskiej w Gdyni.

Będą to spotkania z rodzicami i z dziećmi w formie pogadanek cyklicznych oraz zajęć plastycznych, gier i konkursów tematycznie związanych z pracą Strażnika Miejskiego. Zajęcia połączą naukę z zabawą i jednocześnie uświadomią dzieciom, że ich bezpieczeństwo zabawą nie jest. Poszczególne tematy dostosowane zostaną do aktualnej pory roku czy związanych z nią świąt, co ułatwi dzieciom przyswajanie wiadomości. Spotkania te będą miały również na celu wzbudzić wzajemne zaufanie i zapoznać się z organizacją, zadaniami i kompetencjami Straży Miejskiej.

Celem projektu jest zwiększenie wiary we własne siły i możliwości, poszerzenie jakości życia, budzenie uczuć estetycznych oraz ulepszenie zdolności społecznych mieszkańców, uświadomienie, że schludność ubrania, fryzura oraz higiena osobista są wizytówką i to oceniają inni w pierwszej chwili. Poprzez swój wygląd ludzie prezentują się w określony sposób – mogą zadziwiać, wzbudzać zaufanie albo sprawiać wrażenie, że im  na niczym nie zależy. To, co sobą prezentują odbija się w rzeczywistości na ich wizerunku. W ramach projektu organizowane będą pogadanki dotyczące higieny osobistej, dbania o swój wygląd, jak skompletować szafę, jak się ubrać na różne okazje. Do placówki będzie przychodzić fryzjerka która przystrzyże, uczesze, odmieni wizerunek mieszkańców. W trakcie Projektu uczestniczki będą prezentować różne style ubierania, a na zakończenie odbędzie się pokaz mody.

Głównym zadaniem projektu jest zagospodarowanie czasu wolnego dzieciom w sposób ciekawy i atrakcyjny. Chcemy zapewnić najmłodszym uczestnikom i ich rodzicom dobrą zabawę z elementami edukacji. Przygotowaliśmy mnóstwo różnych zabaw, zajęć plastycznych, poznawczych i ruchowych. Celem projektu jest zaspokojenie potrzeb: akceptacji, bezpieczeństwa, współuczestnictwa, bycia rozumianym i docenianym a także pobudzenie i rozwój wyobraźni, wzrost własnej kreatywności.  Udział w zajęciach pozwoli dzieciom na rozwijanie koordynacji wzrokowo – ruchowej i usprawnianie manualne a także umożliwi tworzenie pozytywnych nawyków i reakcji, pozwoli uwolnić i odreagować nagromadzone emocje oraz uzewnętrznić świat własnych przeżyć i odczuć.

Propozycja dla tych, którzy lubią gry umysłowe. Zainteresowani zapoznają się z tajnikami i zasadami min. szachów, rozgrywają między sobą zacięte pojedynki szachowe i warcabowe. Udział w zajęciach pobudza intelektualnie, uczy kreatywnego myślenia, strategii i planowania działań.

Projekt był realizowany w placówce do 2014 roku, pomysłodawcą i realizatorem Projektu był Michał Drelichowski. Celem projektu było zagospodarowanie wolnego czasu w sposób aktywny i przyjemny, ukazanie świata fotografii, jej tajników oraz spojrzenia na świat poprzez fotografię. Po wstępnie przedstawionej teorii nasi fotograficy sprawdzili w praktyce jaka płynie radość z utrwalania na kliszy portretów, pejzaży, zdjęć zachodzącego słońca, zdjęć czarno białych i innych form. Z wykonanych przez naszych podopiecznych zdjęć została przygotowana wystawa, a zdjęcia długo zdobiły pomieszczenia placówki, ciesząc oczy mieszkańców i naszych gości.

Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Więcej informacji znajdziesz tutaj.