Grupa odważnych mieszkańców uczestniczyła w grze w kalambury. Gestem, mimiką, ruchem pokazywali ukryte hasła, a pozostała część grupy je odgadywała. Zaangażowanie wszystkich było duże zarówno przy przedstawianiu haseł jak i odgadywaniu, wszyscy świetnie się bawili.