Porozumienie z Pomorskim OHP

W marcu Stowarzyszenie Alter Ego podpisało Porozumienie z Pomorską Wojewódzką Komendą Ochotniczych Hufców Pracy. Porozumienie dotyczy współpracy w zakresie działań podejmowanych na rzecz poprawy startu zawodowego młodzieży i osób bezrobotnych – mieszkańców naszego Schroniska. Na terenie placówki będą się odbywać cykliczne spotkania z Liderką Klubu Pracy, a Porozumienie obejmuje następujące działania:

wspieranie rozwoju usług informacji zawodowej, poradnictwa zawodowego oraz pracy dla podopiecznych Schroniska,

wspólną realizację projektów i innych przedsięwzięć na lokalnym rynku pracy, inicjowanych w celu aktywizacji zawodowej

pomoc w znalezieniu zatrudnienia

udzielanie wsparcia w zakresie podnoszenia kwalifikacji zawodowych

pomoc młodzieży pozostającej bez zatrudnienia, która nie uczestniczy w procesie kształcenia w uzyskaniu zatrudnienia lub podjęciu dalszego kształceni z wykorzystaniem ECAM – platformy kompleksowego wsparcia młodzieży w procesie wejścia na rynek pracy.

Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Więcej informacji znajdziesz tutaj.