O nas

Stowarzyszenie ALTER EGO, które prowadzi Schronisko, powstało w roku 2002, jest organizacją pożytku publicznego, od samego początku istnienia pomaga osobom wykluczonym społecznie, bezdomnym i ubogim, wspiera matki samotnie wychowujące dzieci.

home_charity2_sep1

Do Schroniska są przyjmowane osoby bezdomne trzeźwe, na podstawie skierowania z Centrum Reintegracji i Interwencji Mieszkaniowej MOPS Gdynia. Podopieczni mają w Schronisku schronienie i wyżywienie, otrzymują wsparcie przy podejmowaniu działań które zmierzają do zmiany ich sytuacji bytowej, do usamodzielnienia i wyjścia z bezdomności, zdobywają umiejętności samodzielnego funkcjonowania w środowisku (nauka prowadzenia kuchni, gotowania, obsługi różnego rodzaju sprzętu, wykonywania drobnych napraw), biorą udział w kursach i szkoleniach, aktywizowani są do szukania zatrudnienia, podejmują pracę.

W ramach funkcjonowania w placówce poprzez zorganizowane dyżury dbają o czystość i porządek w pomieszczeniach, przygotowują posiłki, wykonują drobne prace remontowe, malarskie, dbają o zielone otoczenie placówki.

Każdy z podopiecznych może skorzystać z oferty projektów stałych realizowanych przez pracowników Stowarzyszenia. Różnorodne inicjatywy służyć mają wyrównywaniu szans i przyczyniać się do rozwoju dzieci i dorosłych na płaszczyźnie psychologiczno- emocjonalnej, edukacyjnej, kulturalnej i społecznej.

o-nas-2

home_charity2_sep1

W ramach wspomagania wszechstronnego rozwoju dziecka, a przy tym harmonijnego rozwoju osobowości, prowadzone są cykliczne zajęcia: kulturalno-oświatowe, zajęcia sportowe, „Strażnik dba o Twoje bezpieczeństwo”, „Walka z nuudą- zabawnik”. Zajęcia w różnych ich aspektach rozwijają postawę twórczą, aktywność ruchową, wyobraźnię, kreatywność, cierpliwość, sprawność manualną, wyzwalają uczucia i emocje, pozwalają na samorealizację, umożliwiają aktywne poznawanie świata zgodnie z potrzebami dziecka, jego zainteresowaniami i dążeniami.

Dla dorosłych podopiecznych wśród propozycji aktywnego spędzania czasu można wymienić spotkania na kółkach zainteresowań (ogrodnicze, szachowo-brydżowe) a także zajęcia kulturalno-oświatowe – wyjścia do teatru, muzeum, kina, spotkania z ciekawymi ludźmi.

Podopieczni korzystają ze świetlicy i kącika komputerowego z dostępem do Internetu i programem Office.

Przy zaangażowaniu podopiecznych organizujemy imprezy okolicznościowe w placówce (Boże Narodzenie, Wielkanoc, dzień matki, dzień dziecka, pierwszy dzień wiosny, itp.).

W akcjach na rzecz podopiecznych wspierają nas swoją pomocą praktykanci i wolontariusze.

Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Więcej informacji znajdziesz tutaj.